Istorija foto
Halloween foto

SMF SA kolektyvasTrumpa informacija apie SMF studentų atstovybę

Šiaulių Universiteto Socialinių Mokslų fakulteto Studentų atstovybė (toliau – SMFSA) vykdydama savo veiklą vadovaujasi LR Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, LR aukštojo mokslo įstatymu, LR visuomeninių organizacijų įstatymu, Šiaulių universiteto Statutu, Šiaulių universiteto studentų atstovybės (toliau – ŠUSA) įstatais kitais teisės aktais. SMFSA šiandiena jau atstovauja beveik keturis tūkstančius Šiaulių Universiteto Socialinių Mokslų fakulteto (toliau – SMF) studentų. Organizacijoje šiuo metu dirba 22 aktyvūs nariai.

^Į viršų^

 

 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpgAtstovavimas

SMFSA dalyvauja Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) bei ŠUSA veikloje ir valdyme. SMFSA turi vieną balsą Šiaulių Universiteto (toliau – ŠU) Senate, atstovą Šiaulių universiteto Senato finansų komisijoje, du atstovus ŠU SMF  taryboje, atstovą ŠUSA parlamente bei SMF dekanato posėdžiuose taip pat penkis atstovus stipendijų skirstymo komisijoje.

Šiaulių Universitete SMFSA vaidina viena svariausių vaidmenų tarp fakultetinių atstovybių, todėl, kad SMFSA atstovauja didžiausiam studentų skaičiui universitete, taip pat SMFSA narių idėjos bei pozicija dažnai būna svariausiausios. Tai lemia pačių SMF SA narių aktyvumas.

^Į viršų^


 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpgKOMITETAI


Pildoma...

^Į viršų^


 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpgISTORIJA

 

ŠU SMFSA buvo įkurta 2000 metais. Pirmoji pirmininkė buvo Lina Obalevičiūtė. Iš pradžių studentų atstovybė gyvavo be patalpų. Po to gavo mažą kambariuką – 102a. 2002 metų vasario 26 studentų atstovybė persikraustė į didesnes patalpas – 101a.

2002 vasario mėnesį SMF SA pirmininku buvo išrinktas Mantas Pocevičius. Tuo metu vicepirmininko pareigoms buvo išrinktas Audrius Mikalauskas.

2003 m. vasario mėnesį Mantą Pocevičių pakeitė Remigijus Brašiškis. Vicepirmininko pareigas toliau ėjo Audrius Mikalauskas, kuris2004 m. balandžio mėnesį tapo laikinai einančiu SMF SA pirmininko pareigas.

Darius Saldauskas pirmininku buvo išrinktas 2004 m. gegužės 14 d. Spalio 25d. Mindaugas Pelenis išrinktas vicepirmininku.

Atsistatydinus Dariui Saldauskui Edita Gutauskaitė buvo paskirta laikinai eiti SMF SA pirmininko pareigas. Laikinai einanti vicepirmininkės pareigas išrinkta Jūratė Janulaitytė.

2005 metų balandžio 6 dieną studentų atstovybės pirmininke tapo Simona Ramanauskaitė, vice pirmininkės pareigas toliau ėjo Jūratė Janulaitytė.

Jūratę Janulaitytę pakeitė Jolanta Černaitė 2005 metų spalio 24dieną. Saulius Bušas 2006 vasario 20 dieną išrinktas laikinai einančiu vicepirmininko pareigas ir nuo 2006  kovo 14 dienos tapo patvirtintu vicepirmininku.

2006-05-08 dieną išrinkta nauja valdžia. Naujuoju SMF pirmininku tapo Tomas Urniežius, o vicepirmininku – Karolis Ratkus.

2007 sausio 13d. Tomas Urniežius išrinktas Šiaulių universiteto Studentų atstovybės (ŠUSA) viceprezidentu ir tapo ŠU senato nariu ir vasario 20 dieną atsistatydino iš pirmininko pareigų, o nuo balandžio 26 tapo ŠUSA prezidentu.

Pagal ŠUSA darbo reglamentą Tomo Urniežiaus pareigas perima Karolis Ratkus iki tol ėjęs vicepirmininko pareigas.

2007 m. balandžio 17 d. pirmininke tapo Aurelija Launikonytė. Pagal pakeistą FSA darbo reglamentą pirmininkė galėjo pasirinkti ne vieną, bet kelis, vicepirmininkus. Nuo balandžio 25 d. vicepirmininku, atsakingu už akademine veiklą tapo Rolandas Kybartas, o už neakademinę veiklą - Karolis Ratkus. Gegužės 22 d. vicepirmininke viešiesiams ryšiams paskirta Laura Ruškutė. 2008 m. kovo 3d. pirmininku tapo Simas Stankevičius.   

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpgSMF SA laiko juosta

(paspauskite ant paveikslėlio padidinti)Spalio 20 d. iš SMF SA pirmininko pareigų atsistatydino Simas Stankevičius ir  l.e. pirmininke išrinkta Kristina Patapaitė.2009 balandžio 20d. pirminke išrinkta Kristina Patapaitė, vicepirmininku akademinei veiklai išrinktas Vaidotas Jokūbaitis, neakademinei veiklai Mantas Jankūnas, sekretore paskirta Rita Bukeltytė. Rugsėjo 18d. Kristina Patapaitė atsistatydino iš pareigų, o l.e.p. pirmininku paskirtas Vaidotas Jokūbaitis. Spalio 7d. pirmininku išrinktas Edgaras Rulys,  Vaidotas Jokūbaitis išrinktas vicepirmininku neakademiniai veiklai, Mantas Jankūnas tapo vicepirmininku akademiniai veiklai. 2010m. kovo 9d. Edgaras Rulys atsistatydino iš pirmininko pareigų, lep pirmininku išrinktas Klaidas Palikevičius. Kovo 23d. SMFSA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu pirmininku patvirtintas Klaidas Palikevičius.

 

Žiūrėti nuotraukas

 

^Į viršų^ 

 

 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpgKURATORIAI


Tai jau daugelį metų veikianti programa padedanti Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto pirmakursiams. Vyresniųjų kursų studentai kuruoja (prižiūri) grupę SMF pirmakursių ir pateikia jiems reikalingą informaciją apie studijas ŠU. Taip pat informuoja apie laisvalaikio leidimo galimybes, padeda adaptuotis universiteto bendruomenėje, jei reikia, supažindina su miestu, padeda surengti pirmąjį grupės vakarėlį „cementovke“.

Kuratoriumi gali tapti bet kuris SMF studentas (nebūtinai Studentų atstovybės narys). Dažniausiai rugpjūčio pabaigoje Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA) organizuoja kuratorių apmokymus, kurių metu būsimieji kuratoriai supažindinami su informacija, naudinga pirmakursiams, kad jie galėtų atsakyti į visus jiems iškilusius klausimus.

^Į viršų^


 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpg SMF gimtadienis

  

Gimtadienis - tai nuostabi šventė, kurią švenčia kiekvienas iš mūsų. Socialinių mokslų fakultetas šiemet (2009m.) šventė savo 11-kos metukų gimtadienį, kuris įvyko rugsėjo 21 dieną. Tai turbūt vienintelis fakulteto renginys, kuriame skirtingų kursų studentai dalyvauja visi kartu.

Nuo pat ryto fakultete tvyrojo linksma nuotaika. Vėliau vyko žymiausių sportininkų pagerbimas, papildant nuotraukų galeriją antrajame fakulteto korpuse. O vakare prasidėjo linksmybės. O koks gimtadienis be dovanu? Dovanas fakultetui teikė visi studentai. O jų pasitaikė įvairiausių: nuo didelių kopėčių su vokais ant laiptelių iki torto. Tačiau ne tik fakultetas gavo dovanų. Dėstytojai ir studentai taip pat nebuvo užmiršti. Geriausi iš jų buvo nominuoti, gavo padėkos raštus ir mažas dovanėles. Po dovanų įteikimo „užvirė“ tikros linksmybės! Scenoje pasirodžiusi netradicinio folkloro grupė „Kitava“ įaudrino ne tik studentus, bet ir dėstytojus. Visi draugiškai šoko ratu aplink visą aktų salę. Po grupės „Kitava“ pasirodymo linksmybės tęsėsi toliau. Studentai galėjo pasivaišinti saldumynais ir tęsti šokius.

Studentai liko patenkinti fakulteto gimtadieniu, tačiau ką apie tai mano mūsų dekanas? Jo nuomone, gimtadienio šventė tikrai pavyko, nors ir buvo kitokia negu ankstesniais metais. Gimtadienis buvo skirtas jaunimui. Dekanui ypač gerą įspūdį paliko studentų nuoširdumas ir aktyvumas. Jo nuomone, gimtadienis buvo puiki ir šilta šventė visiems.

^Į viršų^

 

 
 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpg“Fuksų krikštynos"


Fuksų krikštynos – tai tradicija, be kurios neįsivaizduojame studentiško gyvenimo. Pirmomis mokslo metų dienomis tik ir kalbama apie krikštatėvius ir fuksus. Vieniems tai nežinią, smalsumą ar net siaubą keliančios kalbos, kitiems jau malonūs prisiminimai. SMF krikštynos – taip pat graži tradicija. Kiekvienais metais krikštynos vyksta rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje.

Šiemet (2009m.) visą dieną fakultete vyko agitacija, kvietėme kuo daugiau pirmakursių aktyviai dalyvauti. Kampanija tikrai pavyko – į krikštynų ceremoniją vakare atvyko beveik visi fuksai. Jau prie pat krikšto namais paskelbų 21 auditorijos durų fuksus pasitiko krikštatėviai ir visiems skelbė apie artėjantį krikštą ir atsivertimą į tikrąjį SMF tikėjimą. Žinoma keletas fuksų dar bandė priešintis, tačiau buvo greitai sutramdyti. Patyrę krikštytojai sužymėjo visas paklydusias sielas šventuoju patepimu. Kad fuksai nemanytų, jog viskas taip lengva, krikštatėviai prigalvojo įvairiausių rungčių, pirmakursių gudrumui, vikrumui ir kūrybingumui patikrinti. Taigi, jau nebe fuksai, o pilnaverčiai studentai linksminosi iki paryčių ir jau pradėjo kurti planus, kaip kitąmet krikštys naujuosius fuksus.

^Į viršų^


 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpg“Halloween"

Šis renginys pradėtas organizuoti dar tada, kai pirmininku buvo Mantas Pocevičius. Iki šių dienų tęsiame šią kraupią tradiciją. Šiemet (2009m.) įvyko jau aštuntasis Halloween vakarėlis, kurį kasmet organizuoja SMF SA naujokai.

„Atsikėliau vieną nykų ir šaltą rudens rytą. Anot kalendoriaus, buvo spalio 26d. Na ką, susiruošiau ir išskubėjau į SMF. Autobusas, kaip paprastai kai skubi, riedėjo labai ilgai. Kaip vėliau paaiškėjo, skubėti nebuvo kur.... Vos įžengus pro fakulteto duris prasidėjo keisti ir kraupūs dalykai....... Perėję juodąjį koridorių nuo vienų SMF durų iki kitų kraupiame cirke....... Fakulteto vestibiulyje tvyrojo baugi prieblanda ir iš visų kampų tykojo įvairiausios tamsos pabaisos. Vienos iš jų pasyviai slankiojo aplink, kitos kėsinosi į mūsų studentiškas gyvybes. Netikėtai Drakulos žingsniais atbėgo vakaras. Buvo vos 18val, o pragaro jėgos jau šėlo. Kažkokių jų burtų bei galių paveikti ir mes pasikeitėme....... Mirties žemėje buvo kažkoks subruzdimas, visi zujo po buvusį SMF vestibiulį, gąsdino savo svečius, žodžiu, buvo BAISIAI geras priėmimas...... Vienintelis dalykas vertęs mus abejoti, ar tai tikrai pragaras, buvo nekaltos POP muzikos gaudesys. Tačiau tai tebuvo fonetinė apgaulė..... Staiga muzika nutilo....., po to vėl užgrojo su dar didesne ir šiurpesne jėga....... Senajame SMF vestibiulyje prasidėjo mirusių cirko artistų puota........ Pirmieji šventę pradėjo mimai bei akrobatės....... Išgirdę pragarišką triukšmą pabudo tamsos klounai....... Mimų ir lėlių puota buvo baigta, o jie patys be sąmonės gulėjo greta vienas kito. Tada savo PARTY pradėjo klounai žudikai. Prasidėjo pragariškai gera šventė.“

 

Žiūrėti nuotraukas 2004m. ir 2005m.

 

^Į viršų^

 
 

Žiūrėti nuotraukas 2006m.

 

^Į viršų^


 

 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpgFakultetų dvikovos


Šiais metais (2009m.) Šiaulių universitetą sudrebino naujas renginukas - linksmiausios ir išradingiausios universiteto komandos rinkimai. Šis renginys vyko Edukologijos fakultete. Kiekvienas fakultetas turėjo išsirinkti penkių asmenų komandą. SMF komandą atstovavo: Klaidas Palikevičius, Agnė Vaitkevičiūtė, Paulius Jokšas, Mantas Jankūnas, Vaidotas Jokūbaitis. Pirmoji dvikova įvyko tarp SMF, Menų, Socialinės gerovės ir negalės bei Technologų komandų. Į finalą pateko SMF ir Menų komanda,

Finale mūsų komanda susirungė su Menų, Humanitarų ir Gamtos mokslų komandomis. SMF komanda finale pasirodė fantastiškai gerai. Deja, jai nepavyko užimti pirmos vietos. Nežinia kas pakišo koją. Komisija? Mūsų per didelis noras nugalėti? Šiaip ar taip mūsų fakultetas laimėjo antrąją vietą ir išsaugojo garbę nusileisdami tik profesionalams – Menų fakulteto atstovams.

^Į viršų^

 

 

http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpg„Juoko penkiakovė“.

 

Jau keletas metų iš eilės organizuojame renginį „Juoko penkiakovė“. Pirmaisiais organizavimo metais jis vadinosi “Juoko keturkovė” ir jame dalyvavo ne tik studentų, bet ir dėstytojų komandos. 2005 metų pavasarį šis projektas, jau nauju pavadinimu ir šiek tiek pakeista pagrindine koncepcija vyko pramogų klube „Max‘as“.

2009m. balandžio mėnesio pradžioje projektą įgyvendiname savo fakultete 203 auditorijoje.

 

Žiūrėti nuotraukas 2005m.

 

^Į viršų^

 

 

 

Žiūrėti nuotraukas 2005m.

 

^Į viršų^


http://smfsa.su.lt/editor/lib1/yelowpointer.jpgBalsių Stovykla

Kasmet pavasarį Šiaulių universiteto Studentų Atstovybė rengia ir įgyvendina projektą „Balsių Stovykla“. Šiame projekte dalyvauja visos septynios Šiaulių Universiteto fakultetinės atstovybės. Praeitais metais (2009m.), ši stovykla buvo labai šauni. Iš SMF SA dalyvavo 7 žmonės. Stovykla truko 3 dienas. Per šį laiką buvo žaidžiami įvairūs sportiniai žaidimai, atliekamos užduotys susijusios su kūryba ir rodomas kiekvienos fakultetinės atstovybės gebėjimas prisitaikyti prie naujos aplinkos. Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti atstovybių geresnį ir glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą bei pažintis su kitais studentų atstovais. Šiemet (2010m.) stovykla šiek tiek pasikeitė, joje dalyvavo studentų atstovybės nariai ir grupių seniūnai. Iš Socialinių mokslų fakulteto dalyvavo 4 grupių seniūnai arba jų delegatai bei 3 SMF studentų atstovybės nariai.

^Į viršų^


 
Mentorių programa

Tai Šiaulių Universitete vykdoma programa, kurios tikslas, padėti atvykusiems Socrates/Erasmus studentams adaptuotis naujoje vietoje, susitvarkyti reikiamus dokumentus, susipažinti su Lietuvos kultūriniu gyvenimu ir ne tik. Atvykusiems studentams padeda iš anksto atrinkti mentoriai (jų kuratoriai). Mentoriumi gali būti kiekvienas norą pareiškęs ŠU studentas. Ši programa naudinga ne tik užsieniečiams, bet ir juos kuriuojantiem mentoriam, nes jie tobulina užsienio kalbų žinias, kultūrinę toleranciją bei padeda susirasti draugų daugelyje Europos šalių. Šiuo metu mūsų universitete yra 13 Erasmus studentų iš Čekijos, Danijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Lenkijos bei Latvijos. Atvykę studentai ne tik mokosi, bet ir linksmai leidžia laiką klubuose, žaidžia dažasvydį, vyksta į didžiuosius Lietuvos miestus bei susipažįsta su lietuviškomis tradicijomis.
 

 
Balsių Stovykla

Kasmet pavasarį Šiaulių universiteto Studentų Atstovybė rengia ir įgyvendina projektą „Balsių Stovykla“. Šiame projekte dalyvauja visos septynios Šiaulių Universiteto fakultetinės atstovybės. Praeitais metais, ši stovykla buvo labai šauni. Iš SMF SA dalyvavo 8 žmonės. Stovykla truko 3 dienas. Per šį laiką buvo žaidžiami įvairūs sportiniai žaidimai, atliekamos užduotys susijusios su kūryba ir rodomas kiekvienos fakultetinės atstovybės gebėjimas prisitaikyti prie naujos aplinkos. Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti atstovybių geresnį ir glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą bei pažintis su kitais studentų atstovais.SMF SA pernai metais pelnė apdovanojimą kaip draugiškiausia atstovybė.
 
 

 
Chat with me
Mūsų skype,
klausk drąsiai


www.stats.lt - Lankomumo statistika, reitingai, skaitliukas

Įmonių kontaktai


Ar jau atsinaujinote/pasidarėte naują studento pažymėjimą?

 
 
Apie mus || SMF studentams ||  Bendraukime || Nuorodos ||  Kontaktai
 
© 2005-2006 ÐU SMF SA. Visos teisës saugomos. Sprendimas: Marius Stankevièius ir Tomas Ðivickas